Eksenel değerlerin misyonunun vizyonu

Medarose uygulaması, koleksiyonu için aşağıdaki değerleri, peyzaj, misyon ve eksenel değerleri doğrultusunda

görüş

Pazarının telekomünikasyon alanındaki liderliği ve uluslararası pazarda Yaratılışın rolü 2023

Misyon

Trapikin ile sağlık ve tedavi zekası ve en son yöntemlerin, özellikle yapay zeka ve internet nesnelerinin kullanımı

Eksenel değerler

Müşteri ekseni
Dürüstlük
Yaratıcılık